Thiết kế chương trình học cho nhu cầu của bạn

Chương trình tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam cho phép bạn tự thiết kế khóa học cho chính mình

THIẾT KẾ NỘI DUNG KHÓA HỌC BẠN MONG MUỐN

1. THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC
Thiết kế khóa học

Communicative English

Thời lượng
Mức Phí
60
1860
60
1860
60
1860
60
1860

Business English

60
2100
60
2100
60
2100

IELTS Test Preparation

60
1980
60
1980
60
1980

TOEIC

60
1980
60
1980

Specialized English

60
1980
60
1980
60
1980
60
1980
60
1980
Học theo topic

TOPIC

Thời lượng
Mức Phí
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
3
900
2. CHỌN LỊCH HỌC
Ngày Học
Giờ học
Thời lượng/Buổi